Serija kolumni o prirodnom i kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine

Ekspert za brendiranje u turizmu Tom Buncle, predsjednik Yellow Railroad International Destination Consultancy, za Emerging Markets Group, Inc., kojeg je svojevremeno (2008.) za potrebe brendiranja BiH turizma angažirao USAID je zapisao:

Očito je da BiH više pati zbog nedostatka svijesti o njoj kao o potencijalnoj destinaciji za posjetioce na međunarodnom planu, nego od bilo kakvog negativnog imidža povezanog sa posljednjim ratnim dešavanjima. Ironično ali to je veoma dobra pozicija od koje treba krenuti u razvoju turizma: bolje je kao polaznu osnovu imati neznanje nego negativan imidž. Ono što je još važnije jeste da je najveća prijetnja razvoju turizma u Bosni i Hercegovini potpuno neznanjeo onome što ona ima da ponudi”.

Serija kolumni pod naslovom Upoznajte svijet oko nas, namjerava da na revijalan način prođe kroz prirodno i kulturno naslijeđe više destinacija u BiH, kroz pozitivne priče i poziv na akciju. Turistička interpretacija zahtijeva visoko etički afirmativan pogled na svijet (u turizmu se ne smije lagati).

Pa hajdemo onda kako bi rekao naš l´ uomo universalis Abdulah Sidran – prije konstruktivne kritike, pohvaliti sve što se pohvaliti da.

Mulikulturni čovjek
Spomenik mulikulturnom čovjeku.