Gdje mi stadosmo vi produžite, ali u Njemačku! Činjenice ipak upućuju na drugačiji zaključak.

Mladim umjereno ambicioznim kolegama na uvid nudim dokument Smjernice za integrirano upravljanje prirodnim resursima i razvoj ekoturizma u zaštićenim područjima, koji se nalazi na linku u prilogu.

Već dvije decenije raznim programima i projektima EU potiče upravljanje kulturnim i prirodnim resursima u BiH. Na žalost nezainteresiranost vlasti za zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa na svim administrativnim razinama u državi je epskih razmjera.

Park prirode Blidinje

Prostrano Blidinje jezero

U Sarajevu (24. jula 2003.) je održana Konferencija o zaštićenim prirodnim područjima u organizaciji vlada Italije i Bosne i Hercegovine, kada je na kraju dvodnevne sesije usvojena Zajednička izjava o saradnji u oblasti zaštićenih područja prirode, očuvanju prirode i održiv razvoj koja je imala u vidu:

  • Stanje zaštićenih područja u BiH koja zauzimaju 0,5% državnog teritorija (danas sumnjivih 2,07%):
  • Stanje nacionalnih sistema zaštićenih područja u Italiji, koja zauzimaju skoro 10% državnog teritorija (postotak dostiže blizu 19% u zonama Mreže prirode 2000, koje funkcionalno integrišu sistem sa mjestima od značaja za zajednicu i zonama pod specijalnom zaštitom uspostavljenjih na osnovu direktiva EU Habitat 92/43 i Ptice), sa 757 zaštićenih područja, 21 nacionalnim parkom, 145 državnih prirodnih rezervata, 22 morska područja prirode pod zaštitom i morska prirodna rezervata i 137 ostalih pokrajinskih zaštićenih područja;
  • Program Nacionalne ekološke mreže, koja ima za cilj uravnoteženje socio-ekonomskih tokova u kontekstu održivosti rasta i optimalnog očuvanja biorazličitosti…

Rat u BiH i duga poslijeratna ekonomska kriza izazvali su teške biološke i socijalno-zdravstvene posljedice na stanovništvo. Posljednji agresivni rat u BiH je mnoga sela prosto zbrisao sa lica zemlje, a ekonomsko beznađe je posebno zahvatilo sela u brdsko-planinskim područjima.

Slobodno sportsko kampovanje. Boravi i napusti prostor kao da tu niko nije boravio

Trodnevni rafting na rijeci Tari i Drini (1986.) i slobodno sportsko kampovanje. U pozadini: Zoran Bibanović, Zoran Bilan, kolege iz Goražda, Braco Vukašinović prži džigericu, za ražnjem Suad Zelihić (vl. arhiva)

U Sarajevu je u oktobru 2005. godine, održana Druga regionalna konferencija o turizmu uz podršku vlada Japana, BiH i UNDP. Te godine je Francuska kao najveća turistička sila na svijetu, posljednja u EU, reorganizirala svoj turistički sektor osnivanjem (udruživanjem tri institucije) Organizacije za razvoj turizma i inžinjerimg – ODIT, kao novi istrument nacionalne politike u turizmu. Deset godina kasnije ODIT se u potpunosti integrirao sa francuskom marketing agencijom (Maison de la France) inačicom naših Turističkih zajednica.

20

Ušće rijeke Žepa u Drinu (foto Z.B.)

Prije osam godina (2012.) u sklopu programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine koji je finansirala Delegacija EU u Srbiji i BiH, tročlani tim autora (Lidija Amidžić i Dragan Milojčić sa strane R Srbije i Zoran Bibanović sa strane BiH)  je uradio ozbiljnu Analizu postojećeg stanja i preporuke za akciju, a potom uradio Smjernice za integrirano upravljanje prirodnim resursima i razvoj ekoturizma u zaštićenim područjima prekograničnog područja Srbije i BiH.

Rad na razvoju turizma u Bosni i Hercegovini je rad na povećanju izvoza. To se može postići poticanjem tzv. soft turizma, u kojem se razvoj ekoturizma, revijalno-edukativnog, kongresnog i kulturološkog turizma čine najvećim potencijalima.

zepa

Most a la Indiana Džons na rijeci Žepi (foto Z.B.)

Dramatičan egzodus mladih pa i čitavih porodica iz Bosne i Hercegovine i najezda ekonomskoh migranata u zemlje EU, koji osim bezbjedonosnih nose i mnoge zdravstvene opasnosti, čini se da obesmišljavaju naše napore razvoja turizma. Aktuelni slogan bi tako mogao biti: Gdje mi stadosmo vi produžite, ali u Njemačku!

Činjenice ipak upućuju na drugačiji zaključak. U knjizi Turizam – interes Bosne i Hercegovine, Rabic, 2006. sam svojevremeno zapisao: „Planinski lanac Dinarida raspolaže sjajnim uvjetima za razvoj eko-turističke ponude. Ponude koje je potrebno strateški razvijati su ponude  putovanja tematskim turističkim itinererima (Putevima starih gradova; Putevima Parkova prirode;  Putevima vjere; Putevima agri-turizma; Putevima sira, vina i duhana; Putevima legendi i špilja…).  Ponudu soft-turizma Bosne i Hercegovine valja uputiti zahtijevnijem evropskom pa i svjetskom gostu, koji u pravilu putuje u manjim grupama, koristeći usluge agencija ili koristi  turističke karte sa itinererima  i web stranice. Takva šarolika turistička ponuda, začinjena sa gastronomskim proizvodima sa geografskim porijeklom, proizvodima načinjenim na tradicionalan način, klimatskim činiocima, kulturnom i prirodnom baštinom… zadržaće goste u Bosni i Hercegovini više dana.

drina_perucko_jezero

Krstarenje Perućaćkim jezerom u dužini od preko 60 km (foto Z.B.)

Usamljeni objekti turizma (hoteli, moteli, kampovi…) van tematskih turističkih itinerera imaju neizvjesnu budućnost. Turističke objekte i tematske itinerere valja umrežavati.

Mine i zaostala eksplozivna sredstva su najstrašniji zaostaci iz minulog rata i njihovo postojanje niko ne spori. Međutim one ne pradstavljaju  prepreku za razvoj eko-turističke ponude Bosne i Hercegovine.

konji-srebrenica-2-520x360

Sestre Bektić iz Srebrenice

Iskustvo rada u turizmu  ukazuje da svako zainteresiran za učešće u  turističkom poslovanju valja da  donese odluku, ne čekajući na druge (to pravilo važi kako za pojedince, tako i za lokalnu vlast), o tome kakvo je njegovo mjesto unutar ukupne turističke ponude. Njegovo djelovanje u turizmu valja da respektira lokalne potrebe i da uočava stalne promjene koje donosi život, a na koje pojedinac ne može da utiče. Ovo treba shvatiti kao poziv za učešće u stvaranju  turističkog proizvoda, svako na svome terenu i prema sklonostima, u saradnji sa državnim službama, a kako će učestvovati i kojom djelatnošću će se baviti  neka odluče lokalne potrebe i on sam” – kraj navoda.

Vedro ili kako kažu Francuzi: Dobro sunce i dobri vodiči!

Smernice FINAL 20 2 12 DM

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s